Hostessy

 

Zapewnią profesjonalne wsparcie w zakresie promocji Państwa firmy w trakcie wszelkiego rodzaju targów, wystaw, imprez związanych z promocją np. nowych rozwiązań. Hostessy mogą zapewnić pomoc w prezentacji przedmiotu lub produktu, poprzez np. wsparcie prowadzącego spotkanie przed publicznością, podając lub też prezentując przedmioty, materiały, publikacje, tak, aby wystąpienie przebiegało sprawniej. Dzięki swojej nienagannej prezencji, mogą także pełnić rolę kelnerek lub osób oprowadzających czy też wskazujących drogę, uczestnikom spotkania. Wszystko zależy od formy i organizacji danego wydarzenia.